zondag 2 december 2012

Studiedag geweld, gender en weerbaarheid

Een initiatief van ella vzw & Vrouwennetwerk IVCA

Dinsdag 4 december 2012

Programma:

8u45: Onthaal
 
9u: Welkomstwoord door Veerle Decoo (IVCA) en inleiding door Chia Longman (ella)

9u30: Lezing door Dr. Tamsin Bradley (University of Portsmouth) (In het Engels met simultane vertaling naar het Nederlands)

10u: Première film “180 °” van Rocio Forero en Vrouwennetwerk met getuigenissen vrouwen over gendergeweld

10u40: Pauze

11u: Vragenronde

11u15: Panelgesprek met Sophie Withaeckx - doctoraal onderzoekster eergerelateerd geweld, Mia Gys - beleidsverantwoordelijke CAW de Terp, Nahima Lanjri – politica, Chia Longman - coördinatrice ella, Marijke Braem – coördinator intrafamiliaal geweld, dienst nazorg politie, Isabel Cabellos – IVCA, moderatie
 
12u30: Lunchpauze

13u30: Workshops: vooraf in te schrijven, meer info zie hieronder

14u30: Pauze

14u45: Verslaggeving vanuit de workshops

15u05: Presentatie: Weerbaarheid tegen seksisme en racisme (Sayira Maruf – ella)

15u35: Plenaire slotbeschouwing en eisenbundel door Sofie De Graeve (Vrouwen Overleg Komite)

16u05: Receptie

Locatie: Intercultureel Vrouwennetwerk Antwerpen

IVCA, Paleisstraat 39, 2018 Antwerpen, Nabij Den Bell of het Oude Justitiepaleis

4 workshops naar keuze

Geef uw keuze 1 en keuze 2 door bij de inschrijving.

(1) Gender en geweld (Fatma Arikoglu – ella)
Wat is gendergerelateerd geweld en welke vormen van geweld op vrouwen vallen onder die noemer? En wat met geweld op mannen dan? In deze interactieve workshop bekijken we geweld vanuit een genderperspectief en trachten we vormen van gendergeweld te benoemen en herkennen.

(2) Geweld in relaties (Hilde Genetello – Psychologe)
Partnergeweld begrijpen is de eerste stap in werken naar het stoppen van het geweld en veiligheid installeren voor alle gezinsleden. We proberen antwoorden te geven op hoe geweld ontstaat en blijft verder duren, welke factoren hier al dan niet een invloed op hebben en vooral hoe we hulp kunnen bieden aan alle betrokkenen.

(3) Eergerelateerd geweld in België: tussen mythe en realiteit (Sophie Withaeckx – VUB)
Eergerelateerd geweld komt recentelijk steeds meer in de belangstelling, zowel in de media als bij beleid en hulpverlening. Aan de hand van de bevindingen uit een lopend onderzoek naar eergerelateerd geweld in België, worden enerzijds enkele hardnekkige mythes ontkracht, en anderzijds wordt concreet ingegaan op de vormen, bijzonderheden en aanpak van deze geweldsvorm in België.

(4) Weerbaarheid bij seksisme en racisme (Sayira Maruf – ella)
Meisjes en jonge vrouwen uit etnische minderheden worden regelmatig geconfronteerd met racisme, seksisme en discriminatie. Vaak weten ze niet hoe ermee om te gaan of herkennen ze deze mechanismes onvoldoende of te laat. Deze workshop geeft inzicht in hoe beeldvorming, stereotypes, vooroordelen en discriminaties werken. Er wordt stil gestaan bij hoe je kunt reageren op diverse vormen van discriminatie.

Inschrijven kan via: info@ellavzw.be

Mail de volgende gegevens: uw naam en voornaam, uw organisatie, keuze 1 en keuze 2.
Inkom (workshops, maaltijd en receptie inbegrepen): 5€, 1€ sociaal tarief

Organisatie: ella, Vrouwennetwerk, IVCA en CAW de Terp
Gerealiseerd met de steun van: Gelijke kansen Vlaanderen, JEUGD, IGVM, Antwerpen. Met de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten