dinsdag 15 januari 2013

De Start van een Nieuw Jaar voor de Feministische Blog!

Allereerst en vooral natuurlijk de allerbeste wensen voor een feministisch, antiracistisch en revolutionair 2013! Het opstarten van de Feministische Blog door Ellen Billiet bleek een van de betere en veelbelovende feministische initiatieven van afgelopen jaar. De blog heeft op een half jaar tijd een flink aantal bloggers - vast en minder vast - aangetrokken, meer dan 6000 lezers/bezoekers gehad en een groot netwerk op Facebook aangesproken. De Feministische Blog lijkt met haar focus op het verbinden van het academisch en activistisch feministisch netwerk en haar waardering voor analyses die de complexiteit van de realiteit in acht nemen, onder andere door het toepassen van kruispuntdenken, aan een bepaalde behoefte te kunnen voldoen. Dat we op korte tijd een groot aantal geinteresseerden hebben kunnen bereiken, is erg mooi nieuws waar we trots op mogen zijn! Erg veel dank aan allen die het afgelopen jaar aan de blog hebben meegedacht en bijgedragen - enkel door de collectieve motivatie en inzet van velen werd deze blog mogelijk gemaakt! We gaan dan ook graag met goede moed en veel zin een nieuwe Feministisch Blog jaar in!    
 
Goede voornemens
 
De wijdverspreide gewoonte om bij de aanvang van het nieuwe jaar massaal goede voornemens te maken, is een traditie met anti-feministische en vrouwonvriendelijke kantjes. Een van de meest voorkomende voornemens luidt immers: een aantal kilo's afvallen om dichter in de buurt te komen van het ideale gewicht en de ideale lichaamsomvang. Het zal niet verbazen dat het veelal een voornemen is die door vrouwen wordt gemaakt. Mannen zullen wanneer het aankomt op lichamelijkheid eerder goede voornemens formuleren in termen van sport en gezondheid. Goede voornemens zijn duidelijk een gegenderd fenomeen.
 
Op de website Feministing vond ik echter een inspirerend voorbeeld van een feministisch kritiek op de lichaamsidealen die ten grondslag liggen aan de voornemens die vele vrouwen rond deze tijd van het jaar zich genoodzaakt zien te maken:
 
"Positive resolution suggestions: Resolve to speak nicely about your own body in [2013]."
 
Goede voornemens kunnen dus gelukkig ook feministische vormen aannemen en uitingen vinden!
 
Feministische Blog in 2013
 
Voor het komend Feministisch Blog jaar zouden wij ook enkele feministische goede voornemens willen formuleren:
 
- Bekendheid geven aan de Feministische Blog onder een continue groeiend publiek.
 
- Een groeiend aantal mensen engageren om af en toe bij te dragen aan de Feministische Blog - omdat zij de connectie tussen academisch en activistisch feminisme ook willen maken, willen bijdragen aan een positief en divers beeld van feminisme vandaag de dag in Vlaanderen, en het gewoonweg leuk vinden om vanuit feministisch perspectief teksten, aankondigingen, call for papers of losse gedachten te posten. 
 
- Werken met driemaandelijkse thema's om specifieke feministische velden van reflectie en activisme in de schijnwerpers te zetten - wat echter helemaal niet wil zeggen dat bijdragen over andere onderwerpen dan niet welkom zijn.
 
Daarom:
 
Wie nog geen lid is van het Feministische Blog 'team' en graag een eenmalige bijdrage wilt bieden, of wie graag op permanente basis wilt meewerken, kan voor verdere informatie contact opnemen met Ellen Billiet (ellen.billiet@vub.ac.be). 
Vanaf februari tot en met april 2013 zal het thema van de Feminstische Blog zijn: Gender & Seksualiteit.
 
Vrouwenbewegingen hebben van oudsher op vele verschillende manieren geintervenieerd in het politiek, sociaal en cultureel beladen veld van seksualiteit. Uiteraard kruisen de belangen, kritieken en acties van feministische en LGTBQI bewegingen elkaar in dit veld op velerlei manieren. Deze thematiek zouden we graag met jullie medebloggers en potentiele nieuwe bloggers de komende maanden exploreren. Teksten, reflecties, opinies, links, call for papers, aankondigingen voor lezingen en tijdschrift themanummers - het is allemaal meer dan welkom! En natuurlijk zijn alle bijdragen over andere onderwerpen net zo welkom!

Happy New Year!!maandag 14 januari 2013

Call for Papers: Politics at the intersection


Aangezien intersectionaliteit en het kruispuntdenken meer dan ooit centraal staan in het feministische gedachtegoed en de feministische praktijk, wordt het belang van deze thema's ook op academisch en politiek vlak vaker benadrukt.


 


Zo organiseren de Belgische en Nederlandse Political Science Associations in samenwerking met de Universiteit Gent op 30 en 31 mei 2013 de 12de Belgisch-Nederlandse Political Science Conference. Met deze conferentie wil men politiek wetenschappers samenbrengen om het al bestaande wetenschappelijk onderzoek over deze thema's te analyseren, te bespreken en verder in kaart te brengen.
 
Nederlandstalige of Engelstalige abstracts van 250 woorden, samen met 5 sleutelwoorden en een kort biografisch document van 2 regels kunnen doorgestuurd worden naar Sara de Jong (Universität Wien) en LizaMügge (Universiteit van Amsterdam).
 
Zie hieronder ook het oorspronkelijke bericht dat ons bereikte via de nieuwsbrief van ATGENDER.

This session seeks to bring together Flemish and Dutch research on politics from two hitherto separate interdisciplinary strands of scholarship: Gender Studies and Migration and Ethnic Studies. Political scientists working on migration and ethnicity or gender often address comparable questions about the inclusion or exclusion of either women or migrants and ethnic minorities in politics. They focus on power structures, participation, inequality and the politics of representation and use similar concepts, such as political opportunity structure, identity politics, and discrimination. Moreover, both strands of research are concerned with the functioning of categories in their analyses (e.g. citizenship, race, ethnicity, gender). Despite overlapping research agendas, a constructive dialogue between Gender Studies and Migration and Ethnic Studies is largely absent.

Key contemporary topics that traditionally are under scrutiny in Migration and Ethnic Studies or Gender Studies, such as the headscarf debate, questions of integration and participation, and gender equality, can no longer be understood from an ethnicity or gender perspective alone. Both fields need to extend their conceptual, explanatory and interpretative frameworks and acknowledge conceptual and theoretical developments across the fields, such as intersectionality and the critique of methodological nationalism.

We invite contributors to take up what we consider to be future challenges for political science: (1) to mainstream intersectional analysis; (2) to be critical of the construction of taken-for-granted categories and the way such ‘fixed’ categories are influenced by nation-states; (3) to develop new mix-method toolkits to make this exercise feasible. This section welcomes theoretical and empirical papers that reflect on political issues, policies and themes at the intersection of different categories. We also invite papers that consider how conceptual and/or analytical frameworks from the different fields of Gender Studies and Migration and Ethnic Studies can be synthesised.

maandag 7 januari 2013

Far Right Politics and Gender blog

Sinds kort staat er nieuwe blog online die voor vele feministen best wel eens interessant zou kunnen zijn. Hoewel er in de academische wereld al redelijk veel aandacht geschonken wordt aan de wederopbloei van het extreemrechtse denken en de nationalistische politiek in Europa, blijft een expliciet feministisch, interdisciplinair perspectief op deze politieke tendens helaas vaak achterwege.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De mensen achter de Far Right Politics and Gender blog proberen hier verandering in te brengen door dit populaire politieke discours te analyseren vanuit een gendersensitief en feministisch oogpunt. Deze informatieve blog werd opgestart om de discussies tijdens de "Gender and Far Right Politics in Europe" conferentie die in september 2012 plaatsvond, verder te kunnen zetten.
 
Eind 2013 wordt het gelijknamige boek verwacht waarin academici, journalisten en activisten hun verhaal zullen doen over deze tendens. In afwachting daarvan kunnen we alvast de blog raadplegen waarop - naast boekaankondigingen, recensies en call for papers - thema's zoals de genderspecifieke rol van vrouwen en mannen binnen Europese rechtse politieke bewegingen, de genderideologie binnen extreemrechtse partijen en de invloed van dit politieke discours op vrouwen- en LGTBQI-rechten op kritische en feministische wijze zullen behandeld worden.