donderdag 22 november 2012

Mannen durven neen zeggen tegen geweld op vrouwen

 


 
Hieronder het artikel dat de Standaard vandaag publiceerde over het filmpje dat het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceerde in het kader van de International Day for the Elimination of Violence against Women (25 november). Onderaan vindt u een fragment uit het persbericht van het IGVM, en 'Let's end violence against women', een filmpje dat gemaakt werd door de UN Women PSA.
 

"Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen zette woensdag een bijtende videoboodschap online, waarin ze het geweld tegen vrouwen aanklagen. Dit gebeurde naar aanleiding van de internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen op 25 november. Zes bekende mannen werkten mee aan het initiatief. 
 
In een filmpje van iets minder dan 4 minuten brengen een aantal choquerende scènes de schrijnende problematiek van partnergeweld onder de aandacht. Daarna volgen getuigenissen van Bert Gabriëls, Guy Swinnen, Axl Peleman, Bruno Coppens, Patrick Chaboud en David Hubert. De bekende Belgen leggen uit waarom het volgens hen belangrijk is om de strijd aan te gaan tegen geweld op vrouwen.De nadruk ligt niet zomaar op het mannelijke geslacht. Hoewel het Instituut benadrukt dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van partnergeweld, zijn de slachtoffers van ernstige en zeer ernstige gevallen voornamelijk vrouwen. ‘Mannen blijven de meerderheid uitmaken van de daders van fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen en kunnen er getuige van zijn. Door mannen aan te moedigen om zich tegen elke vorm van geweld te verzetten beoogt het Instituut een sterke boodschap: niet alle mannen zijn gewelddadig of onverschillig tegenover geweld', verklaart directeur Michel Pasteel, die hoopt dat de video mannen en vrouwen zal aanmoedigen om het taboe te doorbreken.


Maatschappelijk probleem
 
Partnergeweld kende tussen 2005 en 2011 een stijging van niet minder dan 38%, en eist gemiddeld om de drie dagen een dodelijk slachtoffer. Pasteel wil dat deze problematiek niet langer in de privé-sfeer verborgen blijft, maar een maatschappelijke kwestie van het grootste belang wordt. ‘Als we niets doen zal het geweld nooit stoppen', meent hij. Integendeel: twee derde van de kinderen die getuige zijn van partnergeweld worden later zelf slachtoffers of daders van geweld.
 
Samen met de videoclip zal het Instituut ook radiospots lanceren op onder andere QMusic, Studio Brussel en MNM, om ook op die manier het grote publiek te sensibiliseren voor deze problematiek."
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Het geweld in cijfers

Een vrouw op zeven werd met minstens een daad van geweld door haar (ex-)partner geconfronteerd gedurende de laatste 12 maanden. [...] Dit geweld is een aanslag op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer en gaat in tegen de fundamentele mensenrechten. Partnergeweld is een maatschappelijk fenomeen dat alle socio-economische lagen van de bevolking treft en dat niet langer in de privé-sfeer van het koppel mag verborgen blijven, maar een maatschappelijke kwestie van het grootste belang moet worden. [...] Om die reden coördineert het Instituut ook het Nationaal Actieplan tegen geweld op vrouwen en andere vormen van intrafamiliaal geweld en lanceert zij verschillende vernieuwende projecten.

Publicaties

Aangezien de strijd tegen geweld ook via sensibilisatie en informatie gebeurt, heeft het Instituut verschillende studies en folders gepubliceerd over partnergeweld, zoals de studie "Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld", de folder "Breek de stilte voor je zelf gebroken bent" in zeventien talen en de brochure "Geweld, wat nu?".

Alle publicaties van het instituut zijn gratis te raadplegen via zijn website (http://igvm-iefh.belgium.be)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid vrouwen en mannen en de bestrijding van elk vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van deze gelijkheid als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
'Let's end violence against women' (door de UN Women PSA):
 

 
 
Op de UN-website is heel wat interessante informatie te vinden omtrent dit thema (Fact Sheet (Violence Against Women), verzameling van documenten).
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten