donderdag 1 november 2012

Feminisme & transitie – hoogtijd voor een andere wereld

Geïnspireerd op de Vrouwendag 2012 stellen we de komende maanden* het thema 'transitie' centraal. Transitie houdt kort gezegd de overgang in naar een meer rechtvaardige wereld. Zowel op menselijk als op ecologisch vlak gaat de wereld momenteel een steeds vreemdere richting uit. De organisatie van de maatschappij steunt op sociale ongelijkheden en is desastreus voor klimaat en leefmilieu. Crisissen volgen elkaar op. Herverdeling op tal van vlakken dringt zich op en vormt tegelijk een geweldige uitdaging: welke toekomst willen we, welke feministische alternatieven zien we, welke strategieën zijn nodig én realiseerbaar om tot een betere wereld te komen?

      


Transitie naar een sociaal rechtvaardige wereld impliceert grofweg hervorming op drie verbonden vlakken: natuurlijke hulpbronnen, menselijke hulpbronnen en markten. Grondstoffen raken uitgeput, vervuiling doet het klimaat op hol slaan en de biodiversiteit schrikwekkend afnemen. Samenlevingen zijn onderling gepolariseerd en binnenin, met een grote kloof tussen arm en rijk, vrouwen en mannen,... Mensen leven in miserabele omstandigheden in arme samenlevingen, en in rijkere hebben ze geen werk of werken ze teveel. Wie er werkt, werkt om te verdienen en verdient om te consumeren. Markten bepalen de maatschappelijke noden. Economie en politiek zijn grotendeels aangestuurd door de markt. Een hervorming noopt zich, met solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid als kernwoorden.De wijze waarop onze maatschappij nu is georganiseerd is niet toevallig, natuurlijk, of onveranderlijk, maar resulteert uit een winstgedreven, individualistisch en wereldwijd politiek-economisch systeem. Het is een uitdagende denkoefening om het kader van de heersende ideologie te doorbreken, en tegelijk is het ongelofelijk inspirerend om de systeembeperkingen in te zien en te doorzien, om na te denken over waar we heen willen met de wereld, over wat we kunnen veranderen en hoe we dat best aanpakken.

Deelstrijden hebben daarbij een onontbeerlijke meerwaarde te bieden. Kritische analyse en conflict zijn noodzakelijk om machtsverhoudingen bloot te leggen en te deconstrueren, op de weg naar een sociaal rechtvaardige maatschappij. Feminisme heeft op talloze vlakken een betekenisvolle bijdrage te leveren in de stappen naar een betere wereld.

Feministische alternatieven, kritische analyses van het huidige maatschappijmodel, perspectieven en strategieën voor verandering, gehen Sie ganz los de komende maanden, en ver daarna! 

 


 


"Vanuit feministisch perspectief is ook een herverdeling van arbeid (betaald en onbetaald) aan de orde. Vrouwen werken niet uit vrije keuze aan een lager loon en vaker onbetaald dan mannen. Hun ‘keuze’ is een gevolg van de manier waarop werk en zorg zijn georganiseerd."  Visietekst VOK nav. Vrouwendag 2012


*Vanaf november start een testperiode voor deze blog, waarin we werken met een tweemaandelijks thema waarrond posts en gastbijdragen samengebracht worden. Na enkele maanden evalueren we deze aanpak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten