maandag 20 augustus 2012

Dolle Amina's


“De moslimvrouw wordt onderdrukt. Of ze nu in Kandahar of Parijs woont, ze wordt gesluierd, besneden, uitgehuwelijkt en, als ze overspel pleegt, gestenigd. De verantwoordelijke voor de situatie is geidentificeerd. De islam. Weg met de islam en alle problemen worden opgelost. Dat is de teneur in veel artikelen, reportages, opiniestukken en commentaren in de Vlaamse en internationale pers. Wie het hardst roept, wordt gehoord. Verhalen van extreme onderdrukking worden in de media breed uitgemeten, er worden boeken geschreven en prijzen uitgedeeld. Voor de ‘vrije meningsuiting’, voor de ‘vrouwenrechten’, tegen de ‘radicale islam’. De verwarring is groot, de rede is zoek en door de bomen zie je het bos niet meer. Waar blijft de vrouw in dit alles?”
Bovenstaand fragment is afkomstig uit de inleiding van ‘Dolle Amina’s. Feminisme in de Arabische wereld’, aan de hand van Samira Bendadi. Vier jaar zijn verstreken sinds het boek gepubliceerd werd, en intussen heeft het niets aan relevantie verloren: nog steeds is er in de media heel wat te doen rond de ‘onderdrukking’ van moslimvrouwen. En nog steeds wordt het debat maar al te vaak boven de hoofden van de vrouwen in kwestie gevoerd. Een van Bendadi’s doelstelling bij het schrijven van dit boek was ‘de vrouw in dit alles een stem [te] geven’. Hoe denken moslimvrouwen zelf over de onderwerpen die zo vaak tot verhitte discussies leiden? ‘Bestaat er zoiets als feminisme in de Arabische wereld en hoe manifesteert dat zich? Hoe denkt men daar over vrouwenrechten en wat is de evolutie op dat gebied? In welke mate vindt dat discours gehoor bij de gewone vrouw? Wat zijn de belangrijke thema’s voor de vrouwen in de immigratie?’ Dergelijke prangende vragen worden in dit boek voorop gesteld.

Vermeldenswaardig is Bendadi’s benadrukking dat ze zich geenszins als doel gesteld heeft een bespreking te bieden van 'dé situatie van dé vrouw in de Arabische wereld'; eerder tracht ze algemene tendensen te vatten, zoals die zich manifesteren in Egypte, Marokko, Parijs en België. De meningen van de geïnterviewde vrouwen lopen danig uiteen, dus eenduidige zienswijzen krijgt u hier (gelukkig) niet voorgeschoteld. Een aanrader voor iedereen die actuele debatten zoals die rond de hoofddoek vanuit een ander perspectief wilt bekijken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten