woensdag 11 juli 2012

Unveiling the mind: een interview met Nawal El Saadawi
Doorheen haar betoog over de Egyptische revolutie in bovenstaand interview, komt de feministische achtergrond van Nawal El Saadawi duidelijk naar voren. De strekking van haar feminisme zoals dat hier tot uiting komt, valt samen te vatten in de volgende woorden: ‘No Women’s Liberation Under Capitalism’. De discriminatie en onderdrukking van vrouwen en andere maatschappelijke groepen is volgens haar door en door vervlochten met het kapitalistische, patriarchale en kolonialistische systeem. 

Een bijeenraapsel van citaten uit het einde van het interview, waarvan de boodschap mooi in lijn ligt met onze doelstellingen in verband met het bieden van een tegenwicht aan de al te eenzijdige stemmen die we doorgaans te horen krijgen in de mainstream media:

“We have to change the media: the media veiled the mind. We need new media, new education, new culture (as I said: a cultural revolution), to open the mind up, up! […] I underline the word unveiling the mind - to unveil the mind through the media, […] because I feel that your media is important: the alternative media that is fighting the traditional, capitalist media. Your media has a role to unveil the mind of people.” 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten