vrijdag 14 juni 2013

From Cyborgs to Facebook: Technological Dreams and Feminist Critiques


 


Enkele weken geleden werd door Sophia een boek gepubliceerd met als titel ‘From Cyborgs to Facebook: Technological Dreams and Feminist Critiques’, gebaseerd op het gelijknamige colloquium dat eind 2011 plaatsvond in Brussel. De namen van de artikels die opgenomen werden in deze publicatie klinken alvast erg veelbelovend: ‘Power relations in designing gendered intelligent clothing’, ‘A legible face on facebook? De/colonializing gender and race in cyberspace’, ‘Femmes et blogs politiques: l’autocensure de la parole politique?’, en zo voort. En goed nieuws: het volledige boek is gratis beschikbaar op het internet in pdf-formaat! Hier kan je het boek downloaden, en hier kan je terecht om een kijkje te nemen in de inhoudstafel. Hieronder ook meteen een deel van de inleidende tekst, ter contextualisering:

'De cyborg in de titel van deze publicatie en van het colloquium dat Sophia organiseerde op 21 oktober 2011 te Brussel, refereert niet alleen aan fictiepersonages. De cyborg is de dag van vandaag een heuse metafoor geworden; een paradigma dat de relatie tussen technologie en het humane, de machine en het lichaam, tussen cultuur en natuur in vraag stelt. Manfred Clynes en Nathan S. Kline voegden de woorden ‘cybernetic’ en ‘organism’ samen tot de term ‘cyborg’. Dit gebeurde voor het eerst in het tijdschrift Astronautics in 1960 (2011: 179). De idee om de ruimte te veroveren maakte opgang in die tijd. Wetenschappers zochten naar oplossingen: hoe zal de mens lange ruimtevluchten kunnen overleven? De cyborg was een mens met extra’s, een verbeterde mens.'

'Vandaar dat Sophia, het Belgisch netwerk voor genderstudies, dit colloquium heeft georganiseerd op 21 oktober 2011 en waarvan u het resultaat kan lezen op de volgende pagina’s. Sophia heeft het stimuleren en promoten van genderstudies onderwijs en onderzoek in België tot doel. In deze hoedanigheid trachten we nieuwe pistes van wetenschappelijke reflectie te verkennen en de internationale feministische kennisproductie te verspreiden in België. Sophia kan hiervoor rekenen op een structurele ondersteuning van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze subsidiëring maakte het colloquium From Cyborgs to Facebook: Technological Dreams and Feminist Critiques én deze publicatie mogelijk.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten