maandag 14 januari 2013

Call for Papers: Politics at the intersection


Aangezien intersectionaliteit en het kruispuntdenken meer dan ooit centraal staan in het feministische gedachtegoed en de feministische praktijk, wordt het belang van deze thema's ook op academisch en politiek vlak vaker benadrukt.


 














Zo organiseren de Belgische en Nederlandse Political Science Associations in samenwerking met de Universiteit Gent op 30 en 31 mei 2013 de 12de Belgisch-Nederlandse Political Science Conference. Met deze conferentie wil men politiek wetenschappers samenbrengen om het al bestaande wetenschappelijk onderzoek over deze thema's te analyseren, te bespreken en verder in kaart te brengen.
 
Nederlandstalige of Engelstalige abstracts van 250 woorden, samen met 5 sleutelwoorden en een kort biografisch document van 2 regels kunnen doorgestuurd worden naar Sara de Jong (Universität Wien) en LizaMügge (Universiteit van Amsterdam).
 
Zie hieronder ook het oorspronkelijke bericht dat ons bereikte via de nieuwsbrief van ATGENDER.

This session seeks to bring together Flemish and Dutch research on politics from two hitherto separate interdisciplinary strands of scholarship: Gender Studies and Migration and Ethnic Studies. Political scientists working on migration and ethnicity or gender often address comparable questions about the inclusion or exclusion of either women or migrants and ethnic minorities in politics. They focus on power structures, participation, inequality and the politics of representation and use similar concepts, such as political opportunity structure, identity politics, and discrimination. Moreover, both strands of research are concerned with the functioning of categories in their analyses (e.g. citizenship, race, ethnicity, gender). Despite overlapping research agendas, a constructive dialogue between Gender Studies and Migration and Ethnic Studies is largely absent.

Key contemporary topics that traditionally are under scrutiny in Migration and Ethnic Studies or Gender Studies, such as the headscarf debate, questions of integration and participation, and gender equality, can no longer be understood from an ethnicity or gender perspective alone. Both fields need to extend their conceptual, explanatory and interpretative frameworks and acknowledge conceptual and theoretical developments across the fields, such as intersectionality and the critique of methodological nationalism.

We invite contributors to take up what we consider to be future challenges for political science: (1) to mainstream intersectional analysis; (2) to be critical of the construction of taken-for-granted categories and the way such ‘fixed’ categories are influenced by nation-states; (3) to develop new mix-method toolkits to make this exercise feasible. This section welcomes theoretical and empirical papers that reflect on political issues, policies and themes at the intersection of different categories. We also invite papers that consider how conceptual and/or analytical frameworks from the different fields of Gender Studies and Migration and Ethnic Studies can be synthesised.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten