dinsdag 28 mei 2013

CALL FOR PAPERS // De feministische verbeelding van een andere wereld

Tijdschrift voor Gender Studies

De feministische verbeelding van een andere wereld

“Another world is not only possible, she's on the way and, on a quiet day, if you listen very carefully you can hear her breathe,” sprak Arundhati Roy tijdens een toespraak op het World Social Forum in Porto Alegre in 2003. Het nieuwe millennium bracht nieuwe dromen en visies op een meer rechtvaardige samenleving en globale orde met zich mee: de alterglobaliseringsbeweging die aan het einde van de 20ste eeuw ontstond, de politieke omwentelingen in de Arabische wereld of de Occupy! beweging. Van revolutionaire ontwikkelingen tot kleinschalige lokale initiatieven, en bewegingen die zich uitdrukkelijk buigen over hoe de ‘transitie’ van deze samenleving naar een andere wereld mogelijk is (zoals de Transitiebeweging).

In dit themanummer willen we de hedendaagse feministische verbeelding van de toekomst centraal stellen. We stellen vast dat feministen de afgelopen jaren veel energie in kritiek staken, en dat de verbeelding die verbonden is met die kritiek wel eens meer uitdrukkelijk aan bod mag komen. We zijn geïnteresseerd in de feministische verbeelding van de toekomst die zich vormt zowel binnenin en als in kritische afstand tot de genoemde protestbewegingen en hedendaagse dromen en visies van een andere toekomst. We zijn tevens geïnteresseerd in feministische visies en organisaties die op een meer autonome manier die andere wereld trachten vorm te geven. Meer dan dertig jaar na Joke Smits gedicht ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’ willen we in dit themanummer aandacht besteden aan de hedendaagse feministische verbeelding van een rechtvaardige samenleving. Die verbeelding gaat over feministische utopieën maar laat er zich niet toe beperken: zoals Roy suggereert, zijn er stukjes ‘andere wereld’  tastbaar in het hier en nu.

We zijn op zoek naar bijdragen die zich met deze uitgangspunten willen engageren, en die op verschillende thema’s kunnen ingaan, zoals (maar niet noodzakelijk beperkt tot:)
  • feministische visies binnen de alterglobaliseringsbeweging, Arabische lente, Occupy, etc. waarbij niet enkel de dimensie van kritiek centraal staat, maar vooral wat een feministisch engagement of verbeelding binnen die bewegingen tot stand brengt
  • de ethische vraag: wat is een post-patriarchale verbeelding van het goede leven?
  • de relatie (feministische) kritiek- verbeelding
  • de artistieke verbeelding van ‘andere werelden’
Themaredacteuren: Sarah Bracke en Anne-Claire Mulder

Opzetten voor (gerefereerde) artikelen of voorstellen voor korte opiniebijdragen graag voor 1 juni 2013 naar redactiesecretaris Carin Heijegers: redactie[a]tijdschriftgenderstudies.eu

Voor auteursaanwijzingen zie het TvGS online.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten