woensdag 17 april 2013

Feministische Cutting Edge Packs in de spotlichten

 

Enkele jaren geleden werd BRIDGE opgericht, een organisatie die zich tot doel gesteld heeft toegankelijke informatie met betrekking tot actuele feministische thema’s te bieden, om zo haar steentje bij te dragen aan de strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid. De organisatie beschrijft zichzelf als volgt:
'BRIDGE is committed to making gender knowledge accessible outside the research community and to building bridges and dialogue between researchers, policy-makers and practitioners. [...] We act as a catalyst by facilitating the generation and exchange of relevant, accessible and diverse gender information in print, online and through other innovative forms of communication. This supports the needs of policymakers, practitioners, advocates and researchers in bridging the gaps between gender theory, policy and practice to make gender equality happen.'

Het samenstellen van Cutting Edge Packs - overzichten van het meest recente onderzoek en politieke verwezenlijking met betrekking tot een 'cutting edge gender theme' - maakt een belangrijk deel uit van hun werk. Een dergelijk pakket bestaat uit een uitgebreid overzichtsrapport, een Supporting Resources Collection, en een kort overzicht van het thema in kwestie in relatie tot het onderwerp 'ontwikkeling', met in begrip van actuele uitgewerkte voorbeelden. Een papieren versie kan besteld worden, maar pdf-versies zijn ook verkrijgbaar. Ieder pakket wordt aangeboden in het Engels, het Frans en het Spaans.

Enkele van de thema’s waarnaar zij in hun Cutting Edge Packs naar kijken vanuit een gender perspectief, zijn klimaatverandering, zorg, migratie, burgerschap, en seksualiteit; stuk voor stuk aanraders! Gezien ons driemaandelijks thema 'feminisme en seksualiteit' is, geef ik hierbij wat meer informatie over hun pakket omtrent seksualiteit.

Hieronder de beschrijving van het Cutting Edge Pack omtrent seksualiteit:
'Sexuality can bring misery through sexual violence, HIV/AIDS, maternal mortality, female genital mutilation, or marginalisation of those who break the rules, such as non-macho men, single women, widows who re-marry, sex workers, people with same-sex sexualities, and transgender people. Sexuality can also bring joy, affirmation, intimacy and well-being. How can we make possible more joy and less misery? This Cutting Edge Pack hopes to inspire thinking on this question - with an Overview Report outlining the connections between gender and sexuality, as well as looking at why these issues are important for policymakers, practitioners and activists. '

In het rapport wordt onder meer ingegaan op de manieren waarop seksualiteit beïnvloedt wordt door genderstereotypen, de invloed van het neo-conservatisme op seksuele en reproductieve rechten in het Westen, de gevolgen van de maagdelijkheidsnorm voor vrouwen, en de manier waarop seksueel geweld veelvuldig gebruikt wordt als oorlogswapen.

Vanwege hun doel om een algemeen overzicht te bieden van seksualiteit en gender, wordt er op heel wat thema’s niet erg diep ingegaan. Vandaar dat ik hierbij zou willen verwijzen naar enkele entries in de online encyclopedie Stanford Encyclopedia of Philosophy met betrekking tot feministisch-filosofische visies op seks markten, verkrachting en (seksuele) objectificatie. In het meer algemene artikel omtrent
pornografie en censuur zijn ook feministische visies op dit thema te vinden.

Veel leesplezier!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten